กุ๊กเทวดา https://kuktewada.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-11-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-11-2012&group=1&gblog=27 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[นจิตตทุกะ นเจตสิกทุกะ นจิตตสัมปยุตตทุกะ จิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติก โนจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-11-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-11-2012&group=1&gblog=27 Thu, 01 Nov 2012 8:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-11-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-11-2012&group=1&gblog=26 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[สังขารขันธุเป็น จิตตสัมปยุต ขันธุ์ ๔ เป็นโนจิตตะ วิญญาณขันธุ์เป็น จิตตะ วิญญาณขันธ์เป็นโนจิตตสหภู ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-11-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-11-2012&group=1&gblog=26 Thu, 01 Nov 2012 8:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-10-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-10-2012&group=1&gblog=25 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสัยในใจพระ อยากอยู่กับเมีย อาสวะในใจเมีย อยากอยู่กับเงินญาติโยม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-10-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-10-2012&group=1&gblog=25 Wed, 31 Oct 2012 13:51:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-10-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-10-2012&group=1&gblog=24 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสัยในใจพระ อาสวะในใจเมีย พระมีเมียได้ เอาเงินญาติโยมให้เมีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-10-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-10-2012&group=1&gblog=24 Wed, 31 Oct 2012 10:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-10-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-10-2012&group=1&gblog=23 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าพรรษา พระต้องอยู่กับเมียที่วัดตลอด ห้ามค้างแรมที่อื่น พระมีเมียได้เอาเงินญาติโยมให้เมีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-10-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-10-2012&group=1&gblog=23 Mon, 29 Oct 2012 18:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-10-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-10-2012&group=1&gblog=22 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเชื่อ กับ ทางแยกอันตราย พระมีเมียได้ พระมีเมียไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-10-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-10-2012&group=1&gblog=22 Mon, 29 Oct 2012 18:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=28-10-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=28-10-2012&group=1&gblog=21 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[พระโพธิสัตว์ หรือ สัตว์นรก ..โกหกใส่ร้ายพระกรรมฐาน..ว่าทำคุณไสย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=28-10-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=28-10-2012&group=1&gblog=21 Sun, 28 Oct 2012 20:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=28-10-2012&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=28-10-2012&group=1&gblog=20 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิลิตโองการแช่งน้ำ....กับการโกหก ใส่ร้ายพระกรรมฐาน ว่าทำคุณไสย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=28-10-2012&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=28-10-2012&group=1&gblog=20 Sun, 28 Oct 2012 20:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=09-10-2012&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=09-10-2012&group=1&gblog=19 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างคนที่ห้ามใจทำตาม อาสวะ ไม่ได้ พระมีเมียได้ เอาเงินญาติโยมให้เมีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=09-10-2012&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=09-10-2012&group=1&gblog=19 Tue, 09 Oct 2012 14:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=09-10-2012&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=09-10-2012&group=1&gblog=18 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[สติเทพ กำหนดรู้และละอายต่อบาป สติมาร ห้ามกำหนดรู้ และทำตามกิเลสที่ตัวเองหมักดองอยู่ในใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=09-10-2012&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=09-10-2012&group=1&gblog=18 Tue, 09 Oct 2012 14:04:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=08-10-2012&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=08-10-2012&group=1&gblog=17 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึก สติ ของมาร คือการไม่ยอมรับพระธรรมวินัย พระมีเมียได้ เอาเงินญาติโยมให้เมีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=08-10-2012&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=08-10-2012&group=1&gblog=17 Mon, 08 Oct 2012 20:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=08-10-2012&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=08-10-2012&group=1&gblog=16 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึก สติ ของมาร คือการใส่ร้ายพระกรรมฐาน ว่าทำคุณไสย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=08-10-2012&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=08-10-2012&group=1&gblog=16 Mon, 08 Oct 2012 20:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=07-10-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=07-10-2012&group=1&gblog=15 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[พระโรคจิต. วิปริตเกินพระธรรมวินัย. พระมีเมียได้. เอาเงินญาติโยมให้เมีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=07-10-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=07-10-2012&group=1&gblog=15 Sun, 07 Oct 2012 7:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=07-10-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=07-10-2012&group=1&gblog=14 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[มองโลกกว้างๆ. มองนรก สวรรค์ด้วยใจ. พระมีเมียได้. เอาเงินญาติโยมให้เมีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=07-10-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=07-10-2012&group=1&gblog=14 Sun, 07 Oct 2012 7:38:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=19-08-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=19-08-2012&group=1&gblog=13 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[ควร สมเพช เวทนา เมตตา กรุณา และสงสาร " พระกลัวเมีย " เพราะมันโง่จริงๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=19-08-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=19-08-2012&group=1&gblog=13 Sun, 19 Aug 2012 22:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=13-08-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=13-08-2012&group=1&gblog=12 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[........วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=13-08-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=13-08-2012&group=1&gblog=12 Mon, 13 Aug 2012 23:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=03-08-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=03-08-2012&group=1&gblog=11 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดโลกลี้ลับ ชีวิตรักสัตว์นรก พระมีเมียได้ เอาเงินญาติโยม..ให้เมีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=03-08-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=03-08-2012&group=1&gblog=11 Fri, 03 Aug 2012 23:01:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=03-08-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=03-08-2012&group=1&gblog=10 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่แน่ใจว่า ไม่ใช่ อรหัน ก็เพราะมัน โกหกใส่ร้าย พระกรรมฐานว่าทำคุณไสย์ นี่แหละ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=03-08-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=03-08-2012&group=1&gblog=10 Fri, 03 Aug 2012 22:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=02-08-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=02-08-2012&group=1&gblog=9 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร ดีกว่าสร้างบ้าน ให้พระชั่วอยู่กับเมีย..เป็นบาป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=02-08-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=02-08-2012&group=1&gblog=9 Thu, 02 Aug 2012 12:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=02-08-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=02-08-2012&group=1&gblog=8 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[ใส่ร้าย.ใส่รัก..พระชั่วใส่ร้ายทุกสำนัก ..เพื่อเอาเงินญาติโยมมาใส่รัก..ให้เมีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=02-08-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=02-08-2012&group=1&gblog=8 Thu, 02 Aug 2012 12:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-08-2012&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-08-2012&group=1&gblog=7 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจยคามิโน ธมฺมา ธรรมเป็นเหตุให้จุติปฏิสนธิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-08-2012&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-08-2012&group=1&gblog=7 Wed, 01 Aug 2012 20:37:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-08-2012&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-08-2012&group=1&gblog=6 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[ อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย ตัณหาทิฏฐิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-08-2012&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=01-08-2012&group=1&gblog=6 Wed, 01 Aug 2012 20:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-07-2012&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-07-2012&group=1&gblog=5 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[วิญญาณ ..ความรู้สึก ..อารมณ์...ผัสสะ..และ.การรับรู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-07-2012&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-07-2012&group=1&gblog=5 Tue, 31 Jul 2012 19:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-07-2012&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-07-2012&group=1&gblog=4 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดดี เป็นปัจจัยของเจตนากรรมดี.....คิดชั่ว เป็นปัจจัยเจตนากรรมชั่ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-07-2012&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=31-07-2012&group=1&gblog=4 Tue, 31 Jul 2012 20:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=30-07-2012&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=30-07-2012&group=1&gblog=3 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล 5 บรรทัดฐานของการเป็นมนุษย์ ..พระชั่วโกหกใส่ร้ายผู้อื่น ..มันไม่ใช่..คน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=30-07-2012&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=30-07-2012&group=1&gblog=3 Mon, 30 Jul 2012 21:06:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=30-07-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=30-07-2012&group=1&gblog=2 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[การโกหก ...ใส่ร้าย..ผู้บริสุทธิ์ ..เป็นบาปอย่างยิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=30-07-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=30-07-2012&group=1&gblog=2 Mon, 30 Jul 2012 21:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-07-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-07-2012&group=1&gblog=1 https://kuktewada.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวดา.....สาธุ.......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-07-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kuktewada&month=29-07-2012&group=1&gblog=1 Sun, 29 Jul 2012 21:08:59 +0700